top of page
Modern City

Şirketler Hukuku, Birleşme ve Devralmalar 

Farklı sektörlerdeki yerli ve yabancı müvekkillerimize, şirketler hukuku, birleşme ve devralma işlemleri konusunda hukuki işlemler sağlamaktayız. İlgili hizmetlerimizden bazıları şu şekildedir:

  • Yabancı müvekkillere pazara giriş stratejileri konusunda danışmanlık yapmak,

  • Limited şirket veya anonim şirket türündeki şirket kuruluşları,

  • İrtibat büroları ve şubelerinin kurulması,

  • Kurumsal yönetim uygulamaları konusunda danışmanlık yapmak,

  • Genel kurul ve yönetim kurulu (veya müdürler) toplantı ve kararlarını, iç düzenlemeleri ve ilgili ticaret sicilleri nezdindeki tüm işlemleri yürütmek ve hazırlamak,

  • Birleşme ve devralma işlemlerinde müvekkillerin temsil edilmesi,

  • Hisse alım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

  • Yasal durum tespiti işlemlerinin hazırlanması ve yürütülmesi,

  • Bölünme, yeniden yapılanma ve şirket türünün dönüştürülmesi işlemlerinin yürütülmesi,

  • Şirketlerin tasfiye işlemlerinin yürütülmesi.

bottom of page