top of page

2021 ICC Tahkim Kuralları’nın Getirdiği Önemli Değişiklikler

Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) bünyesinde bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Divanı (“Divan”) tarafından onaylanan ve yayınlanan 2021 ICC Tahkim kuralları 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.


1 Ocak 2021 tarihinden önce başlayan tahkim yargılamalarına 2017 ICC Tahkim Kuralları uygulanmaya devam edecekken, 1 Ocak 2021’den itibaren başlayan tahkim yargılamaları ise 2021 ICC Tahkim Kuralları’na uygun olarak yürütülecektir.


2021 ICC Tahkim Kuralları ile getirilen başlıca değişiklikler aşağıda sıralanmıştır:

  • Hakemin atanması ve onaylanmasından sonra dava dahil olma: Yeni eklenen madde 7/5 uyarınca bir hakemin onaylanmasından ya da atanmasından sonra da yeni bir tarafın davaya dahil edilebilmesi imkânı getirilmiştir. Bunun için, davaya yeni dahil olan tarafın hakem kurulunun oluşumunu ve varsa görev belgesini kabul etmesi gerekir.

  • Farklı tahkim anlaşmasına dayanan taleplere ilişkin davaların birleştirilmesi: Madde 10/b’de yapılan değişiklik ile, farklı tahkim anlaşmasına dayanan taleplere ilişkin davaların birleştirilmesine izin verilmiştir. Yine de bu davaların birleştirilebilmesi için tarafların aynı olması, uyuşmazlıkların aynı hukuki ilişkinden doğması ve Divan’ın bu tahkim anlaşmalarını birbiriyle uyumlu bulması gerekir.

  • Üçüncü kişi finansmanını açıklama zorunluluğu: Yeni eklenen maddelerden m.11/7 ile ICC tahkim yargılamalarının şeffaflığının artırılması amaçlanmış ve bu amaç doğrultusunda taraflara üçüncü kişi finansman düzenlemelerini açıklama zorunluluğu getirilmiştir.

  • İstisnai durumlarda Divan’a tüm hakemleri atama yetkisi: Madde 12/9 ile tarafların arasındaki tahkim sözleşmesinde yer alan hakem kurulunun oluşumuna ilişkin hükümlere bakılmaksızın, Divan’a, bazı istisnai durumlarda, kuruldaki herhangi bir hakemi atayabilme yetkisi verilmiştir. Bu hüküm ile amaçlanan, hakem kurulunun taraflara eşit muamele göstermemesi ve adaletsiz davranması sonucunda, tahkim kararının geçerliliğinin etkilenmesi riskinin önüne geçilmesidir.

  • Çıkar çatışması halinde tedbir alma: Yeni eklenen madde 17/2 ile hakem kuruluna, taraf temsilcilerinin değişmesi halinde, yeni temsilci ile hakemler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenmesi amacıyla, yeni temsilcinin yargılamanın tamamından veya bir kısmından dışarıda tutulması dahil olmak üzere, alınabilecek tedbirler için tarafların yazılı yorumlarını talep etme imkânı açıkça düzenlenmiştir.

  • Yatırım tahkimine ilişkin yeni düzenlemeler: 2021 ICC Tahkim Kuralları yatırım tahkimlerine (antlaşmaya dayanan ve taraflardan birinin devlet diğerinin ise yatırımcı gerçek veya tüzel kişi olduğu) uygulanacak iki özel düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeler m.13/6 ve m 29/6 (c)’de yer almaktadır. Yeni eklenen madde 13/6’ya göre, taraflar aksi yönde anlaşmadıkça, tahkim yargılamasında bulunan hakemin ya da hakem heyetinin herhangi bir tarafla aynı uyruğa sahip olmaması koşulu getirilmiştir. Bu düzenlemeyle hakemlerin bağımsızlığının güvence altına alınması amaçlanmıştır. Ayrıca yer alan m. 29/6 (c)’deki düzenleme ile, yatırım tahkimlerinde acil durum tahkim hakemi hükümlerinin uygulama alanı bulmayacağı hükme bağlanmıştır.

  • Sanal duruşma imkânı: Madde 26/1’de yapılan değişiklik ile, hakem kuruluna, taraflara danışıp uygun görülmesi sonucunda, tahkim yargılamasındaki duruşmaları, video konferans, telefon veya diğer uygun iletişim araçları vasıtasıyla uzaktan yapılmasına karar verebilme yetkisi açıkça tanınmıştır.

  • Seri tahkim kurallarının uygulanacağı parasal sınırın genişletilmesi: Ek VI’da yapılan değişiklik ile, 1 Ocak 2021’den itibaren (bu tarih dahil) imzalanacak tahkim anlaşmaları için, seri tahkim kurallarının uygulanacağı parasal sınır, 2 milyon ABD dolarından 3 milyon ABD dolarına yükseltilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz:


Av. Arif Yetkin

Kurucu


Av. Doğukan Berk Aksoy

Ortak

Son Yazılar

Hepsini Gör

Doğukan Berk Aksoy Ortak Olarak Ekibimize Katıldı

Av. Doğukan Berk Aksoy’un 1 Mayıs 2023 tarihi itibariye, Yetkin Avukatlık Bürosu’na ortak olarak katıldığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Marka ve patent vekili olan Doğukan Berk Aksoy, yerli

Ece Alkan Ortaklığa Terfi Etti

Av. Ece Alkan’ın 1 Mayıs 2023 tarihi itibariye ortaklığa terfi ettiğini duyurmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bilkent Üniversitesi Hukuku Fakültesi mezunu olan ve 2016 yılından itibaren Y

Comments


bottom of page