top of page
Image by kate.sade

İş Hukuku

Çalışmalarımız, aşağıdakiler dahil olmak üzere, iş hukukunun her alanını kapsamaktadır.

 • İstihdam sözleşmelerinin müzakere edilmesi ve hazırlanması,

 • İş sözleşmelerinde gizlilik ve rekabet yasağı maddelerinin hazırlanması ve uygulanması,

 • Çalışanlarla ilgili teşvik programları, davranış kuralları gibi iç yönetmelik ve tüzüklerin hazırlanması ve uygulanması,

 • Uyarı yazılarının ve gerektiğinde fesih bildirimlerinin hazırlanması ve ilgili işlemlerde işverenlerin temsili,

 • Personelin devir veya kiralanmasına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

 • Ar-Ge şirketlerine iş hukuku ile ilgili fikri mülkiyet konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Grev ve lokavtlarda müzakerelerin yürütülmesi ve danışmanlık verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin müzakerelerinin yürütülmesi ve hazırlanması,

 • Günlük iş hukuku konularında danışmanlık yapmak,

 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınması gereken yasal önlemler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca çalışanlara verilecek eğitimler konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

 • Her türlü iş hukuku uyuşmazlıklarında müvekkillerin (hem işveren hem de çalışan tarafında) arabuluculuk ve mahkeme süreçlerinde temsil edilmesi.

bottom of page