top of page
Blurred Business People

İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

  • Müvekkillerin ve idari makamların taraf olduğu her türlü idari ve özel hukuk sözleşmelerinin müzakeresi ve hazırlanması,

  • Kamu ihale hukuku açısından ihale öncesi, ihale ve ihale sonrası aşamalarla ilgili her türlü işlemin yürütülmesi,

  • Yukarıda belirtilen işlemlerle ilgili başvuruların yapılması ve izinlerin alınması,

  • İptal davaları ve tam yargı davaları gibi her türlü idare hukuku uyuşmazlıklarının yürütülmesi,

  • Vergi hukuku ile ilgili her türlü danışmanlığın verilmesi, vergi hukuku yükümlülüklerinden doğan uyuşmazlıkların yürütülmesi,

  • Vergi hukuku ile ilgili ceza davalarında müvekkillerin temsil edilmesi,

  • Vergi yükümlülükleri konusunda idari kurumlarla uzlaşma müzakerelerinin yürütülmesi.

bottom of page