top of page
Apartments in Front of Blue Sky

Gayrimenkul Hukuku

  • Taşınmaz mal alım satımı, finansmanı, taşınmaz mal üzerindeki tüm ayni hakların tesisi ve ibrası, gayrimenkul durum tespiti sürecinde hukuki yardım ve tapu, kadastro müdürlükleri ve belediyelerle ilişkiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere rutin ve karmaşık işlemlerin yürütülmesi,

  • Bu tür işlemler için müzakerelere katılmak ve kira sözleşmeleri de dahil olmak üzere taşınmaz mülkiyeti ile ilgili tüm sözleşmeleri hazırlamak,

  • Mülkiyetle ilgili davalar ve haciz işlemlerinin yanı sıra tapu sorunlarının analizi ve çözümüne ilişkin gayrimenkul mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların yürütülmesi.

bottom of page