top of page
Repetitive Lines

Fikri Mülkiyet

Ulusal ve uluslararası müvekkillerimize özel çözümler sunduğumuz tam hizmet firmamızın en güçlü yönlerinden biri fikri mülkiyet alanıdır.

 

Müvekkillerimizi Türk Patent ve Marka Kurumu ve mahkemeler nezdinde temsil etmekte, ihtilaflı ve ihtilafsız konularda danışmanlık vermekteyiz.

Fikri mülkiyet ile ilgili hizmetlerimizden bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Yurt içi ve yurt dışında marka, patent, faydalı model ve tasarım başvurularının yapılması,

  • Fikri mülkiyet portföy yönetimi,

  • Benzer başvuruların izlenmesi ve raporlanması,

  • İhtarnamelerin gönderilmesi ve cevaplanması,

  • Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki itiraz işlemlerinde müvekkilleri temsil edilmesi,

  • Fikri mülkiyet haklarının devri ve lisansı ile ilgili her türlü sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,

  • İhlal, hükümsüzlük ve iptal davaları ve haksız rekabet dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere fikri mülkiyet ile ilgili her türlü ihtilafta arabuluculuk ve mahkeme süreçlerinde müvekkillerin temsil edilmesi.

bottom of page