top of page
Image by Markus Spiske

Etki Yatırımı

Acil sosyal, ekonomik ve çevresel zorluklar karşısında hem kamu makamlarının hem de özel işletmelerin sürdürülebilirliğe her zamankinden çok daha fazla odaklanması gerektiğini anlıyoruz.

Ekip üyelerimiz, Arif Yetkin (Kurucu) ve Ece Alkan (Kıdemli Avukat), ETKİYAP'ta (Türkiye'deki etki yatırım ekosisteminde önemli bir aktör) yönetici pozisyonlarında yer almakta ve Türkiye'de etki yatırımı kavramının teşvik edilmesinde aktif rollerde yer almaktadır.

Bu farkındalık ve hukuki uzmanlıkla, etki yatırımlarının tüm hukuki boyutlarında start-up'lara, yatırımcılara ve diğer tüm paydaşlara hukuki hizmet sunuyoruz.

bottom of page