top of page
Image by Damiano Lingauri

Dava ve Uyuşmazlık Çözümleri

Yerli ve yabancı müvekkillerimizi, uyuşmazlıklarının her aşamasında, yani uzlaşma müzakereleri, arabuluculuk, mahkeme süreçleri, temyiz aşamaları, tahkim ve icra takibi gibi konularda temsil etmekteyiz.

Uyuşmazlık çözümü uygulamamız, şirketler hukuku, uluslararası ticari sözleşmeler, alacak tahsili, vergi hukuku, iş hukuku, beyaz yaka suçları, gayrimenkul, fikri mülkiyet hakları, tüketici hukuku,  kamu ihale işlemleri ve kamu makamlarının diğer işlemleri gibi konulardan doğan uyuşmazlıklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere geniş bir alanı kapsamaktadır.

bottom of page